WATERSCHAPSBLADV56947 Boskoop

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 10 juni 2013 een vergunning verleend aan Holland Scherm B.V. voor: 1. het aanbrengen en tijdelijk tot 15 juli 2013 hebben van een ponton met een totale breedte, gemeten haaks op de oeverlijn, van maximaal 10 m en een diepgang van 1,0 m in een primaire watergang van de Gouwepolder ten westen van de Middelburgseweg te Boskoop; 2. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september hebben van een ponton met een breedte, gemeten haaks op de oeverlijn, van maximaal 3 m en een diepgang van 1,0 m in een primaire watergang van de Gouwepolder ten westen van de Middelburgseweg te Boskoop. De stukken liggen tot en met 24 juli 2013 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063460. Leiden, 10 juni 2013

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Boskoop. Bekijk alle Bekendmakingen boskoop in Boskoop.

https://boskoopkrant.nl/bekendmakingen-boskoop/

Deel dit bericht:

Redactie Boskoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Boskoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Boskoop.

Gerelateerde berichten